ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ - ΕΚ TUV AUSTRIA

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ - ΕΚ TUV AUSTRIA

Βρισκόμαστε στην ιδιαίτερα ευχάριστη θέση να σας γνωστοποιήσουμε πως η εταιρεία Τζουλιαδάκης κατασκευαστική πληροί όλες τις προϋποθέσεις για πιστοποιημένη κατασκευή μεταλλικού κτηρίου από τον διεθνή φορέα πιστοποιήσεων Tuv Austria,  και έχει στην κατοχή της πιστοποιητικό EN 1090-1:2009+A1:2011.